Tarsus Arap Diyalekti: Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme (Turkish Edition)


Descargar libro Leer en línea


ClasificaciónClasificación
Titulo del libroTarsus Arap Diyalekti: Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme (Turkish Edition)
IdiomaEspañol
ISBN978-89825950
Formatos disponiblesPDF, EPUB, CHM, MP3, PGD, DOC
Tamaño del archivo 19.43Mb
Descargas959

Descargar libro Leer en línea


📚 Descripción del Libro

Yaşar Acat. Türkiye'de konuşulan dillerden biri olan Arapça, farklı diyalektleriyle değişik inanç ve kültüre sahip birçok topluluk tarafından konuşulmaktadır. Hiç şüphesiz bu alanda yapılmış veya yapılacak yerli ve yabancı çalışmalar çok dilliliğin korunması ve geliştirilmesine kısmen de olsa katkı... Daha sonra Yunan felsefe metinleriyle karşılaşan ve bu metinleri Arapça’ya çevirmeye gayret gösteren çoğunluğunu da ünlü bazı Türk’lerin oluşturduğu felsefeciler, bu gibi kavramları karşılamak için yeni kelimeler türetme yoluna gittiler.Yunanca “esse” (varlık) kelimesine karşılık gelmesi için vecede... Retorik olarak incelemek ise, bu metnin hangi ideoloji, epistemoloji ve Arap sözlükçülüğü geleneğine uygun olarak hazırlanan Çağatayca sözlüklerin en belirgin özelliği, arapça ve farsça sözcüklere pek fazla yer vermemesidir. Türkçe Sözlük dilimizde yaşanan gelişmelere bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Turkey (Turkish: Türkiye [ˈtyɾcije]), officially the Republic of Turkey (Turkish: Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyɾcije dʒumˈhuːɾijeti] (listen)), is a transcontinental country located mainly on the Anatolian peninsula in Western Asia, with a small portion on the Balkan peninsula in Southeast Europe. Turkish belongs to the Altay branch of the Ural-Altay linguistic family. Through the span of history, Turks have spread over a wide

Şiir ve Nesir Bağlamında Arap ça ... Sözlükbilim ve Arap ça Sözlük ... Bağlamında Zûkâr Savaşı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, ... (PDF) Abdurrahim Bey Hakverdiyev'in Tiyatro Eserlerinde ... Abdurrahim Bey Hakverdiyev'in Tiyatro Eserlerinde Tarihî Şahsiyetler, Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi. III. Cilt. PDF Kurucusu

Metin ve çevirileri, açıklama ve yazıtlarda geçen kelimelerin alfabetik dizini izler. Bunları açıklamalar ve sözlük bölümleri izler. Bu eserin devamına ayrıca çok önemli iki inceleme yazısı da eklenmiştir. Harf devriminden önce Arap alfabesi ile yayımlanmış olan bu eserin bugün ise ancak tarih değeri vardır. Türk dilinin etimolojik sözlükleri Bu sözlüğün yazıldığı yıllarda eski ve yeni Türk diyalektlerine ilişkin bilimsel çalışmalara başlanmamıştı. Wilhelm Radloff'un diyalektolojik örneklerinin ancak ilk bölümü çıkmıştı. Türklük biliminde yeni bir çağ açan eski Türk yazıtları daha okunmamıştı. researchturkey.org What is Turkey Doing in Africa? African Opening in Turkish Foreign. Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Tarsus Arap Diyalekti: Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme (Turkish Edition) PDFValutazioneDISPONIBLE
Tarsus Arap Diyalekti: Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme (Turkish Edition) EPUBValutazioneDISPONIBLE
Tarsus Arap Diyalekti: Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme (Turkish Edition) CHMValutazioneDISPONIBLE
Tarsus Arap Diyalekti: Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme (Turkish Edition) MP3ValutazioneDISPONIBLE
Tarsus Arap Diyalekti: Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme (Turkish Edition) PGDValutazioneDISPONIBLE
Tarsus Arap Diyalekti: Metinler ve Sözlük Bağlamında İnceleme (Turkish Edition) DOCValutazioneDISPONIBLE

👍 OFERTA DE TIEMPO LIMITADO

INICIE su CUENTA GRATUITA para acceder a la Biblioteca de libros.
Obtenga sus libros Electrónicos favoritos incluyen PDF, ePub y Kindle.

¡REGÍSTRATE HOY GRATIS!